Matrimonio Paolo e Simona - Eidos Studio Fotografico